Bruger- og pårørenderåd

Der er et bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle plejecentrene i Roskilde. Det er der så længe, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Bruger- og pårørenderådet på Oasen

På alle plejecentre er der oprettet et bruger- og pårørenderåd. 

Bruger- og pårørenderådet på Oasen består af pårørende, en kontaktperson til Ældrerådet samt centerlederen. 

Der afholdes møder mindst 4 gange om året, og en gang årligt afholdes et fælles bruger- og pårørendemøde.

Referat fra sidst afholdte møde i Bruger- og pårørenderådet vil hænge på tavlen ved fællesrummet.

Rådet har til formål at repræsentere beboerne over for kommunen således, at den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov.

Formålet er endvidere at styrke dialogen mellem pårørende og personale.